aplikace vývozy odpadních vod se nahrává...

Časté dotazy

Objednání vývozu se provádí výhradně elektronicky v tomto systému. Pro objednání je nutno být zaregistrován a přihlášen do systému.

V kalendáři zvolíte požadavaný volný časový segment u zvoleného vývozce, systému Vám zobrazí předběžnou cenu, která vychází z dostupné kapacity přepravce, Vámi uvedené kapacity jímky (čov, septiku) a předpokladu, že bude přepravena maximální kapacity OV.

Po potvrzení termínu bude zaslána na Váš konktatní email zpráva se sumarizací objednávky a termínem svozu.

Data do tohoto systému byla převedena z předchozího rezervačního systému a to včetně rezervací od 1.7. do 31.8.2021.

Novou registraci Vám po ověření nároku na vývoz provede p. Vorálek, viz sekce kontakty.

Více informací, postup a registrační formulář najdete v sekci registrace klienta.

Zastupitelstvo MO10 Lhota na svém jednání stanovilo tyto podmínky pro získání dotace na vývoz OV:

  • trvalé bydliště žadatele v MO Plzeň 10 – Lhota
  • objekt nelze napojit na kanalizaci
  • svoz je objednán přes rezervační systém obvodu

Výše dotace byla pro rok 2021 stanovena na 40 Kč/m3.

Cena vývozu se liší dle objednaného dopravce a skládá se z několika položek:

  • ceny za dopravu
  • ceny za manipulaci (nasátí, vypuštění atd.)
  • ceny za likvidaci (stočné), dle aktuálního ceníku Vodárna Plzeň.
  • slevy za dotaci MO10 (dle nároku)

Aktuální výpočty si můžete prohlédnou v sekci cenové kalkulace.

V případě, že zapomenete heslo pro příihlášení do systému, je nutno požádat o jeho obnovu pomocí odkazu zaslaného na Váš registrovaný účet.

Podrobný návod je uveden v přiloženém dokumentu PDF.